آیت الله قرهی گفت: علّامه آسیّد محمّدحسین حسینی تهرانی شاگرد آسیّد هاشم حداد به نقل از ایشان می­ فرمودند: هر کس سه مرتبه دچار تهمت زدن شد، دیگر امید به توبه هم برای او نیست.

به گزارش مهر، آیت الله قرهی از درس اخلاق خود مطالبی بیان نموده که متن آن در پی می آید.
علّامه آسیّد محمّدحسین حسینی تهرانی شاگرد آسیّد هاشم حداد به نقل از ایشان می­ فرمودند: هر کس سه مرتبه دچار تهمت زدن شد، دیگر امید به توبه هم برای او نیست. یعنی معلوم است گناه عجیبی است! یعنی توفیق توبه کردن را هم از انسان می گیرد. نه اینکه خدا نخواهد آن‌ها توبه کنند، باب رحمت خدا که همیشه باز است، خودشان توفیق پیدا نمی کنند. از بس این گناه بزرگ است.

عرض کردم غیبت یعنی آن‌ چه طرف دارد و نباید بگویی امّا می گویی. تهمت یعنی اینکه آن بیچاره این خصوصیّت را ندارد، داری آن را به او می بندی. حالا آن غیبت که شخص آن را دارد و تو نباید بگویی، «أَشَدُّ مِنَ العَمَلِ الَقَبیحه» است؛ یعنی از آن زنا اشد است.

گاهی اگر به من و شما بگویند امکان دارد در بستر حرام بروی، بدنمان می­ لرزد، مو بر تنمان سیخ می­ شود، اشک بر چشممان جاری می شود که خدایا من را مبتلا و گرفتار نکن. امّا غیبت اشد است، (اشد باب افعل التفضیل است) حالا ببینید تهمت چه خبر است! برای همین است که فرمودند: کسی که سه بار دچار این گناه کبیره بشود، دیگر بعید است توفیق توبه پیدا کند.

 

بر گرفته از سایت: http://www.dustaan.com