دریافت
حجم: 7.64 مگابایت

مدت زمان: 3 دقیقه 56 ثانیه

 

 

اگر "العَجَل" بگوییم و برای ظهور آماده نشویم؛

کوفیان آخر الزمانیم...