نبی اکرم(ص) فرمودند: شبی نمی گذرد مگر ملک الموت ندا می کند، ای مردگان امروز بر چه کسی غبطه می خورید. در حالی که آشکارا ترس و هول اخرت (و جریان بعد از مرگ) مشاهده کردید. گویند: از این غبطه می خوریم که مومنان در مساجدشان نماز می خوانند و ما زنده نیستیم که بخوانیم و زکات می دهند و ما نمی توانیم بدهیم، آن ها ماه رمضان روزه می گیرند و ما نمی گیریم. آن چه را که از مخارج عیالاتشان زیاد بیاید، صدقه می دهند و ما نمی توانیم بدهیم، خدای تعالی را یاد می کنند، ذکر خدا می گویند و ما نمی توانیم بگوییم،پس ای وای بر ما و واحسرتا از آن چه که در دنیا از ما فوت شده است.پس ما مردم قدر خود را بدانیم و از این دنیا برای آن دنیا زاد و توشه برداریم و از ثواب هایی که در کارهای خیر قرار داده شده است، استفاده کنیم و از سلامتی بدن خود برای جهان آخرت زاد و توشه برداریم.(1)

______________________

پی نوشت:

1.      کشکول ممتاز / تاج لنگرودی واعظ / 280، ظبق نقل قول از، اسرار عبادت آیت الله جوادی عاملی.

 

بر گرفته از کتاب: نماز و چهارده معصوم(ع)

مؤلف: سید محمود میر نور بخش

مشهد: نشر الف، 1377