امیرالمومنین(ع) در کنار خانه ای از اسب پیاده شد، افسار اسب را به شخصی داد و وارد خانه شد. پس از دیدار با صاحب خانه از خانه بیرون آمد، دید آن شخص افسار اسب را با خود برده است. امام بعدها افسار را در دست کسی دید، معلوم شد آن را به دو درهم خریده است. فرمود: من می خواستم دو درهم به او بدهم، ولی او رزق حلال را نخواست و از راه حرام، روزی کسب کرد.

 

بر گرفته از کتاب: قرآن و سبک زندگی

تهیه و تدوین این کتاب: معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، اداره کل پژوهش و تألیفات آموزشی