در یکی از جنگ ها، یکی از سربازان سرسخت دشمن، وقتی از بالای کوه پیامبر(ص) دور از سنگرش و در حال استراحت می بیند، از کوه پایین آمده و می گوید: ای محمد! برخیز، عمرت سرآمده و الآن من شمشیر به دست ایستاده و تو دست خالی نشسته ای، کجاست خدا که به فریادت برسد؟! پیامبر(ص) می فرماید: شمشیر و دست تو نیز به فرمان خداست. اگر می توانی حمله کن. آن سرباز بابالا بردن شمشیر، پایش لغزیده و شمشیر از دستش به زمین می افتد و پیامبر(ص) شمشیر را برداشته و می فرماید: حالا چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ سرباز می گوید: جوانمردی محمد! پیامبر(ص) او را آزاد می کند و او برگشته و مسلمان می شود.1

_______________

پی نوشت:

1.      آیت ا... جوادی آملی در درس تفسیر سوره حج آیه 38

 

 

 

بر گرفته از کتاب: قرآن و سبک زندگی

تهیه و تدوین این کتاب: معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، اداره کل پژوهش و تألیفات آموزشی