خدا را شُکر کنید.

اگر می توانید این کلمه را بخوانید، زیرا از دو میلیارد نفر از ساکنان کره زمین که قادر به خواندن و نوشتن نیستند، سعادتمندترید.

 خدا را شُکر کنید.

اگر در یخچال هایتان چیزی برای خوردن پیدا می شود، اگر لباس برای پوشیدن دارید، اگر سقفی بالای سر و جایی برای خوابیدن دارید و ...، وضعتان از 75 درصد مردم کره زمین بهتر است.

 خدا را شُکر کنید.

اگر می توانید دست فردی را بگیرید، فردی را در آغوش بفشارید و حتی بر شانه ی فردی دستی از نوازش بکشید؛ بر شما رحمت شده است.

 خدا را شُکر کنید.

اگر در حساب بانکی تان پولی دارید، اگر در کیف پولتان اسکناسی برای کمک کردن به دیگران دارید، جزء 8 درصد مردم ثروتمند جهان هستید.

 خدا را شُکر کنید.

اگر پدر و مادرتان هنوز زنده هستند و در کنار یکدیگرند، زیرا تعداد افرادی مانند شما در این دنیا بسیار اندک است.

 خدا را شُکر کنید.

اگر امروز صبح وقت بیدار شدن از خواب احساس سلامتی کردید، از یک میلیون انسانی که حتی تا پایان این هفته زنده نخواهند ماند بسیار خوش شانس ترید.

خدا را شُکر کنید.

اگر سر خود را بالا می گیرید، لبخند بر چهره دارید و در حقیقت شکر گزارید؛ شما خیلی خوشبختید.

 زیرا بسیارند افرادی که می توانند شکر گزار باشند اما هرگز چنین کاری نمی کنند.

خدا را شُکر کنید.

همواره نعمت های پیرامونتان را بشمارید تا بدانید چقدر خوشبخت هستید.

به هر حال همیشه چیزهایی پیدا می شود که بتوان به آن ها فکر کرد و برای داشتن شان خدا را شکر کرد.

شکر کردن پنجره ای به روی انسان می گشاید که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست.

خدا را شُکر کنید.


بر گرفته از: کلیپ رضا شیر محمدی