در روایتی خداوند به حضرت داود نبی(ع) فرمود: من پنج چیز را در پنج چیز قرار داده ام و مردم در پنج چیز دیگر جستجو می کنند و آن را نمی یابند:

علم را در گرسنگی و تلاش نهادم، و مردم آن را در سیری و راحتی جستجو می کنند و آنرا نمی یابند.

عزت و سربلندی را در اطاعت و فرمانبرداری خود نهادم، و آن ها آن را د رخدمتکاری فرمانروایان می جویند و نمی یابند.

غناء و بی نیازی را در قناعت نهادم، ولی مردم آن را در زیادی مال می جویند و نمی یابند.

رضا و خوشنودی خود را در خشم نفس نهادم، و ایشان در خوشنودی نفس می جویند و نمی یابند.

راحتی و آسایش را در بهشت قرار دادم، و مردم آن را در دنیا می جویند و نمی یابند.(2)

 پی نوشت:

1.      بحارالانوار، ج 75، ص 453

 

 

 

بر گرفته از کتاب: قرآن و سبک زندگی

تهیه و تدوین این کتاب: معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، اداره کل پژوهش و تألیفات آموزشی