گویند: سومین خلیفه عباسی، از دانشمندی مسلمان به نام «شریک» خواست که یکی از سه کار (قضاوت، آموزگاری فرزند خلیفه، مهمانی خلیفه) بپذیرد، ایشان (به خاطر آلوده نشدن به فساد دستگاه ظلم) ترجیح داد مهمانی خلیفه را بپذیرد، ولی پس از خوردن غذای خوشمزه و حرام خلیفه عباسی، منصب قضاوت و آموزگاری فرزند وی را نیز پذیرفت. روزی در اثر اختلاف با متصدی پرداخت حقوق، گفت: من دینم را داده ام تا وارد دستگاه ظلم شده ام، باید مرا راضی کنی! زیرا غذای ناپاک خلیفه او را منحرف و به سرانجام بد مبتلا کرده بود.1

 

______________

پی نوشت:

1.     نرم افزار هدایت در حکایت

 

بر گرفته از کتاب: قرآن و سبک زندگی

تهیه و تدوین این کتاب: معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، اداره کل پژوهش و تألیفات آموزشی