بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد 
دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد

 

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد


بخوان دعای فرج را ولی به قلب صبور
که صبر میوه شیرین تر از ظفر دارد

بخوان دعای فرج را که با شکسته دلان
نسیم لطف خدا، انس بیشتر دارد

بخوان دعای فرج را و نا امید مباش
بهشت پاک اجابت، هزار در دارد

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است
خدای را شب یلدای غم سحر دارد

 

بر گرفته از: http://www.cloob.comمطالب تصادفی:

1. بندگی

2. مجموعه 40 حدیث از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)

3. پرسش های عامیانه پیرامون امام زمان(عج)