در قنوت نماز می توان دعاهای مختلفی خواند اما امید وارم دعای قنوت نمازِ، شما منتظران موعود:

اللّهم عجل لولیک الفرج

باشد.