شیخ صدوق(ره) به اسناد خود از جابر جعفی نقل می کند که گفت: من از جابر پسر عبدالله انصاری شنیدم گفت: زمانی که آیه:

«یا أیُّها الَّذِینَ آمَنوا أطیعُوا الرَّسُولَ وَ أولی الأمرِ مِنکُم فإن تَنازَ عتُم فی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إلَی اللهِ و الرَّسُولِ إن کُنتُم تؤمِنُونَ بِاللهِ وَ الیَومِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیرٌ وَ أحسَنُ تأوِیلاً».1

ترجمه آیه: «ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را اطاعت کنید و صاحبان امر از خودتان را اطاعت کنید...»، نارل شد، از پیامبر(ص) پرسیدم: ای رسول خدا! ما خدا ورسول او را شناخته ایم، اما «صاحبان امر» که خدا اطاعت آنها را قرین اطاعت خود و اطاعت رسول قرار داده، آنها چه کسانی هستند؟ فرمود:

یا جابر! آنها جانشینان من هستند که پس از من پیشوای مسلمانان خواهند بود2 نخستین آنها علی پسر ابیطالب است و سپس فرزندش حسن، و پس از او فرزند دیگرش حسین و سپس علی پسر خسین و بعد فرزندش محمد که در تورات باقر خوانده شده است و تو او را درک خواهی کرد و وقتی ملاقاتش نمودی سلام مرا به او برسان! پس از او فرزندش صادق جعفر پسر محمد، و پس از او فرزندش موسی است، و پس از فرزندش حسن و پس از او هم اسم و هم کُنیه من، حجّت خداوند در روی زمین، و خلیفه اش در میان بندگان فرزند امام حسن عسکری(ع) که خداوند شرق ها و غرب ها را در اختیار او قرار خواهد داد، او غیبتی خواهد نمود که تنها کسانی که خداوند قلبشان را با ایمان آزموده، به امامتش اعتقاد خواهند داشت و بر آن باقی خواهد ماند.

جابر گفت: ای رسول خدا! آیا در غیبت او، بهره تی به دوستانش خواهد رسید؟

فرمود: آری، سوگند به خداوندی که مرا به پیامبری برگزید، از نور وجودش و ولایتش آن گونه بهره برده می شود که از نور خورشید در پشت ابر بهره برده می شود و سپس ادامه داد: ای جابر! این از رازهای پوشیده و علم های پنهان خداوند است، آن را تنها به کسانی شایستگی داشته باشند، اظهار کن و بس!

______________________________

پی نوشت:

1. نساء / 59. در آیه ای دیگر این گونه آمده است: «وَ أطِیعُوا الله وَ الرَّسُولَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ». آل عمران / 132.

2. ثابت پسر دینار، از سیّد عابدان، علی بن حسین(ع) از سیّدالشّهدا حسین بن علی(ع) از سیّد الاوصیا امیرمؤمنان(ع) نقل می کند که رسول خدا(ص) فرمود: امامان بعد از من، دوازده تن اند، اوّلین آنها، ای علی! تو هستی و آخرین آنها، قائمی که خداوند یادش را به دستِ او در مشرق ها و مغرب های زمین خواهد گسترد.

______________________________

بر گرفته از کتاب: ترجمۀ (انوار البهیه) زندگی نامۀ چهارده معصوم(ع)

مؤلف: محدث بزرگ شیخ عباس قمی(ره)

مترجم: کریم فیضی تبریزی

ناشر: انتشارات تهذیبمطالب تصادفی:

1. هر چند روز آمدنت جنگ می شود...

2. جنگ تَبوک

3. انگار نبودنش عادی شده...