پسر کوچکی برای مادر بزرگش توضیح می داد که چگونه همه چیزها ایراد دارند (مدرسه، خانواده، دوستان، و...) و خلاصه از همه چیز گِله می کرد. در حالی که مادربزرگ مشغول پختن کیک بود، از پسر کوچولو پرسید: آیا کیک دوست دارد و پاسخ کوچولو البته مثبت است. روغن چطور؟ نه! و دو تا تخم مرغ؟ نه! آرد چی از آرد خوشت می یاد؟ از جوش شیرین چطور؟ نه مادر بزرگ! نه! حالم از آنها به هم می خورد. بله همه این چیزها بد به نظر می رسند، اما وقتی به درستی با هم مخلوط شوند، یک کیک خوشمزه درست می شود. خداوند هم به همین ترتیب عمل می کند. خیلی از اوقات تعجب می کنیم که چرا خداوند باید بگذارد ما چنین دوران سختی را بگذرانیم و چنین مشکلات سختی را تحمل کنیم. اما او می داند که وقتی همه این سختی ها را به درستی در کنار هم قرار دهد، نتیجه، همیشه خوب است! ما تنها باید به او اعتماد کنیم، در نهایت همه این پیشامدها با هم به یک نتیجه فوق العاده می رسند.

 

 

بر گرفته از: http://iraniangraphic.com