اگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم / ولی تو را زدل و جان جدا نمی بینم

چنانکه شیفته آن جمال زیبایم / به هر چه می نگرم جز تو را نمی بینم

بود جمال تو آئینه خدا مهدی / که در جمال تو غیر از خدا نمی بینم

نمی کنی زمراعات حال ما غفلت / که این سَجیّه به غیر از شما نمی بینم

بلای عشق تو را من بلا نمی دانم / گدای کوی تو را من گدا نمی دانم

ز بسکه پرده عصیان گرفته چشمم را / تو در کنار منی من تو را نمی بینم


[سید رضا مویّد]


بر گرفته از کتاب: گلچین احمدی

مؤلف این کتاب: ذبیح الله احمدی گورجی

ناشر: مؤسسه انتشاات مشهور