گفتیم چرا نیامدی...

 

حق داری

 

تعطیل تر از جمعه خود ما هستیم.« تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج) صلوات »

 

 

بر گرفته از سایت: http://www.313-ghaem.ir