خدایا در فراغش ناله تا کی

به سینه داغها چون لاله تا کی

خدایا رازها در پرده تا کی

زغیبت قلبها آزرده تا کی

بنال ای دل بگو با شور و فریاد

که یا مهدی جهان پر شد ز بیداد...

کجایی ای گل زهرا کجایی

تو ای مهر افرین لطف خدائی

 

بر گرفته از: http://eshqam.persianblog.irمطالب تصادفی:

1. پیامبر و همسران متعدد

2. مهدی جان ما منتظریم

3. پندهای صلواتی